ORDONANTA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
EMITENT: GUVERNUL

Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 14 septembrie 1999

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

   Articol unic. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins: "Art. 6. - (1) Obligatia agentilor economici prevazuti la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere astfel: a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 de peste 500 milioane lei; b) de la data de 1 aprilie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 intre 100 si 500 milioane lei. (2) Agentii economici care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului dupa data de 1 ianuarie 1999 au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au depasit plafonul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. a), dar nu inainte de data de 1 ianuarie 2000."
   2. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: "Art. 7. - Agentii economici care pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale in scopul utilizarii sau distribuirii sunt obligati ca pana la data de 1 ianuarie 2000 sa obtina avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor, Decebal Traian Remes

Ministrul industriei si comertului, Radu Berceanu